ANLAŞMALI KURUMLAR

• Yapı Kredi Sigorta

• Ak Sigorta

• Groupama Sigorta

• Genel Yaşam Sigorta

• Ray Sigorta

• Anadolu Sigorta

• Euroka Sigorta

• Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta

• Allianz Sigorta

• Demir Hayat Sigorta

• Ziraat Sigorta

• Axa Sigorta

• Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı

• T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Personeli

Muayene ücreti, İlgili Kurumdan Provizon veya sevk kağıdı yoluyla Bizim tarafımızdan tahsil edilmektedir.

 

Anlaşmalı Bankalar

• T.C. Ziraat Bankası

• T.C.Merkez Bankası

• İş Bankası

Diğer Bankalar için de TTB Asgari Ücret tarifesi geçerlidir

GÖZ TEMBELLİĞİ (AMBLİYOPİ) RİSKİ

Göz tembelliği riski, çocuk görme sisteminin en önemli özelliğidir. Görme sisteminin düzgün gelişebilmesi için erken çocuklukta beynin her iki gözden eşit netlikte görüntü alması gerekmektedir. Görme yollarının etkilenebilirliği bu yaşlarda olduğundan tedavi şansı da gene bu yaşlardadır. Tedavi edilmez veya yetersiz tedavi edilirse hayat boyu kalıcı görme kaybı söz konusudur.

KONUMUZ: HENÜZ KONUŞMAYA BAŞLAMAMIŞ ÇOCUKLAR, VE BEBEKLER

Bebekler için yapılmış bazı çalışmalar bebeklerin göz tembelliği ve sonradan şaşılık geliştirme risklerini azaltabileceğimizi  bize göstermiştir.Bebekler takip edildiklerinde, belirli dereceden daha fazla kırma kusuru olanlar veya iki gözün kırma kusurları arasında belirli bir seviyeden fazla fark olanlarda göz tembelliği riskinin diğerlerine göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmaların devamında yapılan çalışmalarda ise riski fazla olan bebeklere gözlük verildiğinde bu riskin azaldığı görülmüştür.
Yapılan çalışmalardan önemli bir tanesi aşağıdaki gibidir:
Şaşılık olmadan +3,5 ve daha fazla hipermetropik kırma kusuru olan veya iki göz arasında 1,5 Diyoptriden fazla kırma kusuru farkı olan bebekler:

4 yaşa kadar takip edildiklerinde, kontrol gruplarına göre

13 kez daha fazla şaşılık

6 kez daha fazla göz tembelliği tespit edilmiş.

Gözlük verilenlerde bu riskin şaşılık için 4 keze, göz tembelliği için 2,5 keze azaldığı görülmüş. Şaşılık varsa, tedaviler farklıdır ve iyi belirlenmiş kriterleri vardır.


HANGİ ZAMAN ARALIĞI ERKEN TANI SORUSUNA GELİNCE

Erken tanı zamanını belirlemede emetropizasyon (bebeklik numaralarının sıfırlanması) süreci önemlidir.

1. İnsan yavrusu çoğunlukla hipermetroptur.

2. Erken çocukluk döneminde hipermetropi azalmaktadır.

Grafikte görüldüğü gibi bebeklerin ortalama göz numaraları +2.00 Diyoptridir. Yetişkinde ise 0.00 Diyoptri civarında pik yapar. İşte bu geçişe emetropizasyon (sıfırlama) diyoruz. Düşük hipermetrop seviyeleri bebekte normal demiştik, daha yüksek seviyeleri incelersek +3.00 Diyoptriden fazla hipermetropi oranları şu şekildedir.

1. Yenidoğanda %25

2. 6-9 ay arası % 5

3. 1 yaşda % 3.6

Bu istatistik bilgilerinden sıfırlama sürecinin büyük çoğunluğunun 1 yaşa kadar tamamlandığı anlaşılmaktadır. 
Tüm bu bilgiler ışığında hipermetropi +3.00 Diyoptriden fazla ise ve 1 yaşa kadar azalmazsa belirgin şaşılık ve kötü görme riski olduğunu görüyoruz.


Umarim bebeklerin göz muayenelerinin ne derece önemli olduğuna dikkat çekebildim.
Bir sorunu olmayan bebeklerin,  çocuk doktoruna kontrole götürüldükleri gibi göz doktoru tarafindan da kontrol edilmesi gerekir.
İlk bir yaş içindeki kontrol önemlidir
Daha sonra da düzenli takipleri gereklidir

 

BİLGİLENDİRME İÇİN:

0312 286 39 00